Amator Gościcino - strona nieoficjalna

Strona klubowa
 • 09/06/2013r V kolejka 15:00 Chaty Osiedle/Kościół 16:00 Kolonia Letni Dwór;
 • Wyniki ostatniej kolejki:
 •        

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 208, wczoraj: 122
ogółem: 380 972

statystyki szczegółowe

Logowanie

Sprawy organizacyjne

W dniu 15/03/2013r Zarząd KS "AMATOR GOŚCICINO" działając na podstawie obowiązującego statutu Klubu podjął jednogłośnie uchwałę nr 1/2013(5os za) o wykreśleniu z listy Członków zwyczajnych Klubu następujące osoby:

1. Mateusz Kołodziejski

2. Szymon Rompca

3. Marcin  Wilk

4. Bożena Gawęda

5. Krystian Andryskowski

Od w/w uchwały wykreślone osoby mogą się odwołać zgodnie z postanowieniami obowiązującego statutu. 

____________________________________________________________________________

Zarząd KS "AMATOR GOŚCICINO" na podstawie obowiązującego statutu podjął jednogłośnie uchwałę w dniu 07/12/2011r o wpisaniu w poczet członków zwyczajnych następujące osoby:

1.Łukasza Warkusz

2.Krzysztofa Kurkowski

______________________________________________________________________________________

                                Uchwała Nr IX/93/2011

                                     Rady Gminy Wejherowo

                                     z dnia  29 czerwca 2011

       w sprawie  upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy najmu 

 Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami[1]) oraz art. 13 ust. 1 i 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  roku o  gospodarce  nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zmianami[2]),

  Rada Gminy Wejherowo, uchwala co następuje:

 §1

 1. Wyraża się zgodę na wynajęcie na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Wejherowo położonej w Gościcinie przy ulicy Fabrycznej 5 dotychczas wynajmowanej  co najmniej trzy lata.(liczymy na dobrą wolę Wójta, którą zaprezentował podczas spotkania majowego(31.05.11r)- "(…) nie widzę podstaw do gorszych  warunków umowy(…)” –Henryk Skwarło)
 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 3. Nieruchomość określona w pkt 1 zostanie wynajęta Klubowi Sportowemu Amator Gościcino, na cele statutowe.

 §2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

§3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

 

                                                                                                    Hubert  Toma[1]
Dz.U. z 2002 Nr 23 poz.220,  Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004 Nr 102 poz.1055 Nr 116 poz.1203, Dz.U. z 2005 Nr  172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 Nr  17 poz.128 , Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007 Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008 Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009 Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, Dz.U. z 2010 Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz.675, Nr 40 poz.230                

 

[2]Dz.U. z 2010 Nr  106 poz.675, Nr 143 poz.963, Nr 155 poz.1043, Nr 197 poz.1307, Nr 200 poz.1323, z 2011 Nr 64, poz. 341

 _____________________________________________________________________________________

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat:
Data: 2011-07-08 7:56
Nadawca: "Krzysztof Seroczyński"
Adresat: amatorgoscicino@interia.eu;

Niestety, zbyt późno otrzymałem  informację na ten temat(bezpłatnego udostęopnienia mini busa IVECO z kierowcą, będącego własnością UG Wejher. ). Takiej sprawy nie mogę załatwiać telefonicznie. Rozmawiałem na ten temat z prezesem Mirkiem i doszliśmy  do wniosku że z Wójtem na  temat busa (na inne turnieje) będziemy rozmawiali osobiście przy najbliższej okazji.

Dodatkowa informacja od Mirka:

- koszt dresu 49 zł,

- wyszycie 10 zł

__________________________________________________________________________________

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: RE: umowa
Data: 2011-06-21 9:44
Nadawca: "Krzysztof Seroczyński"
Adresat: "'KS "AMATOR" GOŚCICINO'" amatorgoscicino@interia.eu;

Dzięki za informację !

Na kolejnej sesji Rady Gminy zostanie przedstawiona uchwała dotycząca przedłużenia umowy dzierżawy budynku.

W nowej uchwale nie są przewidywane jakiekolwiek zmiany.

Pozdrawiam

Krzysztof Seroczyński

 

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Umowa
Data: 2011-06-17 13:07
Nadawca: "KS "AMATOR" GOŚCICINO"
Adresat: "sroczyński" krzysztof@cechwejherowo.pl

Krzysiu -co z umową dzierżawy/najmu domku-siedziby?

Bardzo się niepokoimy brakiem jakiejkolwiek informacji z UGWejherowo(31/05/11r) w przedmiotowej sprawie.(...).

_____________________________________________________________________________________

Zmiana miejsca treningów:

Zarząd podjął decyzję o zmianie miejsca trzech treningów z tzw. Orlika na pełnowymiarowe boisko w Gościcine przy ul. Drzewiarza/Północnej. Godzina oraz dzień tygodnia pozostaje bez zmian-czyli, 19h w czwartek.  Przedmiotowe treningi mają charakter otwarty i zapraszamy wszystkich zainteresowanych!.

Termin zmian:

 -30/06/11r -ostatni czwartek miesiąca

 -28/07/11r -ostatni czwartek miesiąca

 -25/08/11r -ostatni czwartek miesiąca

                                                                                                                                                                                                            

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE oraz Grill.

Zgodnie  z przyjętym statutem KLUBU SPORTOWEGO "AMATOR GOŚCICINO"(13/01/06r) Zarząd  zwołuje na dzień 26/06/2011r  Walne Zebranie Sprawozdawcze(§18 ust. 3) na terenie "naszego" domku-siedziby  w Gościcinie przy ul Fabrycznej 5B o godz. 17.10(I-termin). Przy braku wymaganej liczby członków(1/2 członków uprawnionych), zgodnie z przyjętym statutem KS „AMATOR GOŚCICINO” §18ust 2 wyznacza się drugi termin na  godz.1730 w którym nie jest wymagane quorum.

Prosimy o przygotowanie sprawozdań Zarząd oraz Komisję Rewizyjną(§18ust.1 punkt b) z poczynań KS.

Zapraszamy wszystkich członków KS "AMATOR" GOŚCICINO!!!.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności-p.o. Prezes(M.CIROCKI)
 5. Sprawozdanie finansowe -zast. Skarbnika(Ł.LESNER)
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej- Przewodniczący(K.SROCZYŃSKI)
 7. Sprawozdanie z procesu realizacji  podpisania umowy najmu domku-siedziby.
 8. Absolutorium dla zarządu KS „AMATOR” GOŚCICINO za okres sprawozdawczy.
 9. Wybór komisji skrutacyjnej.
  1. wybór głosowania: jawne lub tajne(§18 ust. 1 punkt d)
 10. Zgłoszenie listy kandydatów na powstałe wakaty.
 11. Przedstawienie programu przez poszczególnych kandydatów oraz dyskusja.
 12. Wybory uzupełniające(§24)
  • Członka Zarządu KS „AMATOR” GOŚCICINO-Prezesa.
  • Członka Zarządu KS „AMATOR” GOŚCICINO-Skarbnika.
 13. Przedstawienie projektu planu finansowego oraz projektu planu działalności Klubu:

                a)ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

b)telefon informacyjny

c)remont domku-siedziby

        14.   Wolne wnioski.

        15.  Zakończenie zebrania

Po zebraniu wspólny grill z własnym koszykiem!

 

 

 

________________________________________________________________________________________

 E-mail Zarządu KS do P. Wojciecha Kuziel-współorganizator SLGW

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Liga Gmina(LG)
Data: 2011-06-09 9:09
Nadawca: "KS "AMATOR" GOŚCICINO"
Adresat: wowo1961@wp.pl;

Witam:)

Panie Wojtku zbliża się nieuchronnie weekend i związana z tym II-kolejka LG, a do tej pory nie mamy, nie posiadamy terminarzu rozgrywek.

Bardzo proszę o informację!.  –Z góry dziękuję!!!

Ps.

W razie większej potrzeby KS „AMATOR” Gościcino jest gotowy wydelegować jedną osobę, która pomoże Panu w sprawach organizacyjnych związanych z LG.

__________________________________________________________________________________

W dniu 31(wtorek)/05/11r. o godz. 1500 w Urzędzie Gminy Wejherowo(os. Przyjaźni) odbyło się spotkanie Zarządu KS z Wójtem Gminy Wejherowo-Henrykiem Skwarło, które awizował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krzysztof  Sroczyński. Tematem wiodącym rozmów były ustalenia dotyczące nowej umowy dzierżawy/najmu domku-siedziby oraz ogólna sytuacja sportu w Gm.Wejh. przez pryzmat naszego stowarzyszenia.

Zarząd Klubu dziękuję kol. Krzysztofowi Sroczyńskiemu za organizację przedmiotowego spotkania z Wójtem!.

 ___________________________________________________________________________________

Zarząd KS "AMATOR GOŚCICINO"  podjął uchwałę w dniu 22/05/2011r na podstawie statutu KS o włączenie w poczet członków zwyczajnych następujące osoby:

 

 1. Kankowski Daniel
 2. Kankowski Oktawian
 3. Kankowski Rafał
 4. Blaszkowski Zdzisław
 5. Cholka Remigiusz
 6. Miszka Błażej
 7. Ludwicki Dominik
 8. Hallmann Dawid

Zarząd Klubu nie widzi na dzień dzisiejszy potrzeby dalszej rozbudowy kadry KS „AMATOR GOŚCICINO, z wyłączeniem jednostek osób szczególnie wybitnych.  

 

_______________________________________________________________________________

 Zgodnie z przyjętym statutem KLUBU SPORTOWEGO "AMATOR GOŚCICINO"(13/01/06r) Zarząd zwołuje na dzień 24/05/2011r walne zebranie sprawozdawcze(§17ust3) na terenie miejscowego kompleksu sportowego w Gościcinie przy ul Sójkowej o godz. 18.30(I-termin). Przy braku wymaganej liczby członków(1/2 członków uprawnionych), zgodnie z przyjętym statutem KS „AMATOR GOŚCICINO” §18ust 2 wyznacza się drugi termin na godz.1850 w którym nie jest wymagane quorum.

Zapraszamy wszystkich członków KS "AMATOR" GOŚCICINO!!!.  

__________________________________________________________________________

 Zarząd KS "AMATOR GOŚCICINO"  podjął uchwałę w dniu 16/05/2011r na podstawie statutu KS o skreśleniu z listy członków zwyczajnych następujące osoby(art. 15ust.3;art.20ust.5):

1.BARANOWSKI SŁAWOMIR

2.BERING TOMASZ

3.BERING JAN

4.BOJKIE MARIUSZ

5.ELWART DAMIAN

6.GUNTHAR PIOTR

7.HINC MATEUSZ

8.HINC BARTOSZ

9.KOWALSKI DAWID

10.MACH MARCIN

11.PRUSKA ARTUR

12.RASZEWSKI ŁUKASZ

13.RASZEWSKI MATEUSZ

14.RUC KAROL

15.SKURTYS GRZEGORZ

_____________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

14

12-2018

piątek

15

12-2018

sobota

16

12-2018

niedziela

17

12-2018

pon.

18

12-2018

wtorek

19

12-2018

środa

20

12-2018

czwartek

Reklama

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 1

Tabela ligowa

Inna » Inne rozgrywki

Wyniki

Brak danych.

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.