Amator Gościcino - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  • 09/06/2013r V kolejka 15:00 Chaty Osiedle/Kościół 16:00 Kolonia Letni Dwór;
  • Wyniki ostatniej kolejki:
  •        

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 175, wczoraj: 122
ogółem: 380 939

statystyki szczegółowe

Logowanie

Aktualności

Walka Amatora II o fotel wicelidera SLGW!

  • autor: pilkarzyna7, 2011-09-26 12:19

Derby Gościcina

Zapraszamy kibiców obu drużyn!!!

Artykuł 13

Rzuty wolne

Rodzaje rzutów wolnych

Rzutami wolnymi są zarówno rzuty bezpośrednie, jak i pośrednie.

Przy wykonywaniu rzutu wolnego piłka musi nieruchomo leżeć w momencie wykonania rzutu, a po wykonaniu rzutu zawodnikowi, który go wykonał, nie wolno jej powtórnie dotknąć, chyba że została ona dotknięta przez innego zawodnika.

 

Rzut wolny bezpośredni

· Jeżeli z rzutu wolnego bezpośredniego kopnięta piłka bezpośrednio wpadła do bramki przeciwnika — bramka jest uznana.

· Jeżeli z rzutu wolnego bezpośredniego kopnięta pitka bezpośrednio wpadła do bramki własnej drużyny — zarządza się rzut z rogu dla drużyny przeciwnej.

Rzut wolny pośredni

Sygnalizacja

Sędzia wskazuje rzut wolny pośredni unosząc swoje ramię nad głowę. Utrzymuje on ramię w tej pozycji do czasu, gdy po wykonanym rzucie piłka została dotknięta przez innego zawodnika lub wyszła z gry. 

Zdobycie bramki

Bramka może być zdobyta jedynie, gdy będąca w grze piłka przed wpadnięciem do bramki dotknie innego zawodnika.

· Jeżeli z rzutu wolnego pośredniego kopnięta piłka bezpośrednio wpadła do bramki drużyny przeciwnej - zarządza się rzut od bramki.

· Jeżeli z rzutu wolnego pośredniego kopnięta piłka bezpośrednio wpadła do bramki własnej drużyny - zarządza się rzut z rogu dla drużyny przeciwnej.

Miejsce wykonania rzutu wolnego

Rzut wolny z pola karnego

Rzut wolny bezpośredni lub pośredni dla drużyny broniącej:

· wszyscy przeciwnicy pozostają w odległości co najmniej 9,15 m od piłki,

· wszyscy przeciwnicy pozostają poza polem karnym, z którego wykonywany jest rzut, do czasu prawidłowego wprowadzenia piłki do gry,

· piłka została wprowadzona do gry, gdy została kopnięta bezpośrednio poza pole karne w obrębie pola gry,

· rzut wolny zarządzony w polu bramkowym może być wykonany z dowolnego punktu tego pola.

Rzut wolny pośredni dla drużyny atakującej:

· wszyscy przeciwnicy znajdują się w odległości co najmniej 9,15 m od piłki do czasu wprowadzenia jej do gry, chyba że znajdują się na własnej linii bramkowej pomiędzy słupkami bramkowymi',

· piłka została wprowadzona do gry, gdy została kopnięta i poruszyła się,

· rzut wolny pośredni zarządzony w polu bramkowym jest wykonany z linii pola bramkowego równoległej do linii bramkowej, w miejscu najbliższym popełnienia przewinienia.

Rzut wolny spoza pola karnego

· wszyscy przeciwnicy znajdują się w odległości co najmniej 9,15 m od pitki do czasu prawidłowego wprowadzenia jej do gry,

· piłka została wprowadzona do gry, gdy została kopnięta i poruszyła się,

· rzut wolny wykonuje się z miejsca popełnienia przewinienia.

Sankcje karne

Jeżeli podczas wykonywania rzutu wolnego, przeciwnik znajduje się bliżej od piłki niż wymagana odległość - rzut wolny należy powtórzyć.

Jeżeli rzut wolny wykonywany jest przez drużynę broniącą z własnego pola karnego i piłka nie została kopnięta bezpośrednio do gry -rzut wolny należy powtórzyć.

Rzut wolny wykonywany przez zawodnika innego niż bramkarz

Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry, wykonawca rzutu dotyka piłki powtórnie (ale nie ręką), zanim została dotknięta przez innego zawodnika - zarządza się wykonanie rzutu wolnego pośredniego dla drużyny przeciwnej z miejsca przewinienia. Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry, wykonawca rzutu rozmyślnie dotyka piłkę ręką, zanim została ona dotknięta przez innego zawodnika:

· zarządza się rzut wolny bezpośredni dla drużyny przeciwnej, który zostanie wykonany z miejsca przewinienia,

· zarządza sie rzut karny, jeżeli wykonawca rzutu dokonał przewinienia we własnym polu karnym.

Rzut wolny wykonywany przez bramkarza

Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry bramkarz dotyka piłkę powtórnie (ale nie ręką), zanim została dotknięta przez innego zawodnika - zarządza się rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej, który zostanie wykonany z miejsca przewinienia.

Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry, bramkarz rozmyślnie dotyka piłkę ręką, zanim została dotknięta przez innego zawodnika:

· zarządza sie rzut wolny bezpośredni dla drużyny przeciwnej, jeżeli bramkarz dokonał przewinienia poza własnym polem karnym; rzut wykonany zostanie z miejsca popełnienia przewinienia,

· zarządza się rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej, jeżeli bramkarz dokonał przewinienia we własnym polu karnym; rzut zostanie wykonany z miejsca popełnienia przewinienia.

 

 

Postanowienia PZPN

 

Decyzje i sygnalizacje sędziego

Rzuty wolne zarządza się wyłącznie za przewinienia popełnione w czasie, gdy piłka jest w grze.

Przyznanie rzutu wolnego sędzia sygnalizuje wyprostowanym ramieniem w kierunku linii bramkowej drużyny, przeciwko której zarządził jego wykonanie.

Jeżeli w czasie wykonywania rzutu wolnego pośredniego spoza pola karnego drużyny broniącej, sędzia nie zasygnalizował uniesionym ramieniem rodzaju rzutu i wykonawca bezpośrednim strzałem zdobył bramkę, to bramki takiej uznać nie wolno. W takim przypadku sędzia nakaże powtórzenie rzutu wolnego, ponieważ podyktowany rzut wolny pośredni nie może być anulowany przez błąd sędziego. Sędzia postąpi identycznie, gdy w opisanej sytuacji nie zdąży zasygnalizować rzutu wolnego pośredniego z uwagi na szybkie wykonanie rzutu.

 

Miejsce wykonania rzutu wolnego

Rzuty wolne wykonuje się z miejsca przewinienia bez względu na to, gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry, z wyjątkiem przypadków, w których przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

Tolerancja miejsca wykonania rzutu, określana jako dopuszczalne niewielkie przesunięcie miejsca wykonania rzutu wolnego od miejsca przewinienia, może być przez sędziego rozsądnie stosowana w środkowej części pola gry. Im przewinienie ma miejsce bliżej bramki drużyny która popełniła przewinienie, tym tolerancja la musi być niniejsza. Całkowity zakaz jej stosowania obowiązuje w polu karnym i w jego pobliżu.

 

Sposób wykonania

Wykonanie rzutu wolnego nie wymaga sygnału gwizdka sędziego, chyba że sędzia zarządzi inaczej.!!!

Zawodnicy drużyny, której przyznano wykonanie rzutu wolnego mogą wykonać go pomimo niezachowania przepisowej odległości od piłki przez zawodników drużyny przeciwnej.

Zawodnik, który decyduje się na wykonanie rzutu wolnego z przeciwnikami pozostającymi bliżej niż 9,15 m od piłki, nie może z tego tytułu rościć pretensji, jeżeli kopnięta przez niego piłka trafi do tych zawodników i ci przejmą nad nią kontrolę. W takim przypadku sędzia nie ma podstaw do przerwania gry.

Po zarządzeniu rzutu wolnego, sędzia powinien wskazać miejsce przewinienia, aby stworzyć warunki do szybkiego wznowienia gry. Sędzia nie powinien z własnej inicjatywy zarządzać ustawienia muru, ale winien pozwolić, aby piłka została wprowadzona do gry tak szybko, jak to tylko możliwe, chyba że zawodnik drużyny wykonującej rzut wolny domaga się od sędziego wyegzekwowania odległości 9,15 m przeciwników do piłki.

Jeżeli wykonawca rzutu wolnego zdecyduje się na jego szybkie wykonanie a zawodnik drużyny przeciwnej znajdujący się w pobliżu piłki, rozmyślnie uniemożliwia mu wykonanie tego rzutu, to winien zostać napomniany za opóźnianie wznowienia gry.

Podrzucenie piłki w powietrze jedną lub dwiema nogami jest dozwoloną formą wprowadzenia piłki do gry przy wykonywaniu rzutu wolnego.

 

Zachowanie zawodników drużyny wykonującej rzut wolny

Jeżeli wykonawca rzutu wolnego reklamuje nieprawidłową odległość przeciwników od piłki, sędzia powinien wstrzymać wykonanie rzutu, polecić zawodnikom drużyny przeciwnej odsunięcie się na przepisową odległość i dopiero po wykonaniu tego polecenia dać sygnał gwizdkiem na wykonanie rzutu.

Jeżeli zawodnik drużyny, która reklamowała nieprawidłową odległość przeciwników od piłki przy wykonywaniu rzutu wolnego, nie czekając na sygnał gwizdkiem sędziego wykonał ten rzut, to:

w przypadku zdobycia bramki sędzia udzieli winnemu zawodnikowi napomnienia i nakaże rzut wolny powtórzyć,

gdy piłkę odbije bramkarz na rzut z rogu — to sędzia nakaże wznowić grę rzutem z rogu,

gdy piłka opuści pole gry poza bramką, to grę powinni wznowić przeciwnicy rzutem od bramki lub wrzutem,

w pozostałych przypadkach sędzia nakaże kontynuowanie gry lub powtórzenie rzutu wolnego, wybierając korzystniejszy wariant dla drużyny broniącej.

Jeżeli powtórzenie rzutu będzie korzystniejsze, to przed powtórzeniem rzutu wolnego sędzia powinien udzielić napomnienia winnemu zawodnikowi.

Zawodnicy drużyny wykonującej rzut wolny mogą dokonywać zwodów taktycznych, mających na celu zdezorientowanie przeciwników. Jeżeli przeciwnicy przed wykonaniem rzutu skrócą odległość 9,15 m od piłki zanim znajdzie się ona w grze, to powinni zostać napomniani.

 

Zachowanie zawodników drużyny niewykonującej rzutu wolnego

Jeżeli po zarządzeniu rzutu wolnego zawodnik drużyny, przeciwko której ten rzut został zarządzony, nie znajduje się w przepisowej odległości od piłki ustawionej do wykonania rzutu oraz:

· nie przeszkadza w wykonaniu rzutu - sędzia wezwie go gestem lub słowem do odsunięcia się na przepisową odległość od piłki,

· swoją obecnością bądź postępowaniem przeszkadza w wykonaniu rzutu - zostanie ukarany napomnieniem - zawodnik ten opóźnia wykonanie wznowienia gry.

Zawodnik, który mimo polecenia sędziego nakazującego odsunięcie się na przepisową odległość od piłki, nie podporządkuje się temu, musi zostać napomniany. Po udzieleniu napomnienia pierwszemu zawodnikowi, jeśli sędzia uzna za konieczne, powinien ostrzec kapitana drużyny, że każdy następny zawodnik popełniający takie przewinienie, zostanie wykluczony z gry bez uprzedniego napomnienia.

Jeżeli na interwencję wykonawcy rzutu wolnego sędzia ustawił mur i dał sygnał gwizdkiem na wykonanie tego rzutu to, jeżeli przed wprowadzeniem piłki do gry, z muru wyskoczy zawodnik drużyny broniącej, a piłka z wykonywanego rzutu wpadnie do bramki, to sędzia taką bramkę uzna za zdobytą zgodnie z Przepisami Gry. Natomiast we wszystkich innych sytuacjach, gdy piłka wyjdzie poza linię bramkową, pozostanie w grze itp., nakaże powtórzenie rzutu wolnego, udzielając wcześniej napomnienia winnemu zawodnikowi.

Jeżeli miejsce wykonywania rzutu wolnego pośredniego znajduje się w mniejszej odległości niż 9,15 m od linii bramkowej drużyny broniącej, zawodnicy tej drużyny mogą zająć miejsca na własnej linii bramkowej między słupkami bramkowymi.

Darmowy Hosting CBA.PL


  • Komentarzy [0]
  • czytano: [630]
 

Musisz się zalogować, aby dodawać komentarze.

Kalendarium

14

12-2018

piątek

15

12-2018

sobota

16

12-2018

niedziela

17

12-2018

pon.

18

12-2018

wtorek

19

12-2018

środa

20

12-2018

czwartek

Reklama

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 1

Tabela ligowa

Inna » Inne rozgrywki

Wyniki

Brak danych.

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.