Amator Gościcino - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  • 09/06/2013r V kolejka 15:00 Chaty Osiedle/Kościół 16:00 Kolonia Letni Dwór;
  • Wyniki ostatniej kolejki:
  •        

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 39, wczoraj: 229
ogółem: 380 527

statystyki szczegółowe

Logowanie

Aktualności

HALOWA LIGA SOŁECKA GMINY WEJHEROWO II EDYCJA –...

  • autor: pilkarzyna7, 2012-11-16 13:28
HALOWA LIGA SOŁECKA GMINY WEJHEROWO II EDYCJA – 2012/2013

HALOWA LIGA SOŁECKA GMINY WEJHEROWO

II EDYCJA – 2012/2013

 

Terminarz "halówki"

 

 

Przedmiotowa liga odbywać się będzie w soboty
 
w godz. 16:00 - 20:00
 
na hali widowiskowo-sportowej w Bolszewie(przy Gimnazjum)

____________________________________________________________

II EDYCJA HALOWEJ LIGI SOŁECKIEJ GMINY WEJHEROWO

www.halowkabolszewo.futbolowo.pl

 

I KOLEJKA 24.11.2012 R. ( SOBOTA )

1. mecz  16:00   Bolszewianka I – Bafana    

2. mecz  16:45 Bolszewianka II - ProFan

3. mecz   17:35  Mix - Kniewo      

4. mecz   18:25 Haters – Amator II

5. mecz    19:10 Mewa – Amator I          

 

II KOLEJKA 08.12.2012 R. ( SOBOTA )

1.mecz 16:00 Bafana – Amator I

2 mecz 16:45  Amator II - Mewa

3. mecz 17:35 Kniewo - Haters

4. mecz 18:25 ProFan - Mix

5. mecz 19:10 Bolszewianka I – Bolszewianka II

 

III KOLEJKA 15.12.2012 R. ( SOBOTA )

1.mecz 16:00  Bolszewianka II – Bafana

2. mecz  16:45 Mix – Bolszewianka I

3. mecz   17:35 Haters - ProFan

4. mecz   18:25 Mewa – Kniewo

5. mecz    19:10 Amator I – Amator II

 

IV KOLEJKA 05.01.2013R. ( SOBOTA )

1. mecz 16:00 Bafana – Amator II

2.mecz 16:45  Kniewo – Amator I

3. mecz 17:35  ProFan - Mewa

4. mecz 18:25 Bolszewianka I - Haters

5. mecz 19:10 Bolszewianka II – Mix

 

V KOLEJKA 12.01.2013R. ( SOBOTA )

1.mecz 16:00 Mix – Bafana

2. mecz 16.45 Haters – Bolszewianka II

3. mecz 17:35 Mewa – Bolszewianka I

4.mecz 18:25 Amator I – ProFan

5.mecz 19:10 Amator II – Kniewo

 

VI KOLEJKA 19.01.2013R.  ( SOBOTA )

1.mecz 16:00 ProFan – Amator II

2. mecz 16:45 Bolszewianka I – Amator I

3.mecz 17:35 Bafana – Kniewo

4. mecz 18:25 Bolszewianka II – Mewa

5. mecz 19:10 Mix – Haters

 

VII KOLEJKA 26.01.2013R. ( SOBOTA )

1.mecz 16:00 Mewa – Mix

2. mecz 16:45 Haters – Bafana

3.mecz 17:35 Amator I – Bolszewianka II

4.mecz Amator II – Bolszewianka I    18:25

5.mecz Kniewo – ProFan       19:10

 

VIII KOLEJKA 02.02.2013 R. ( SOBOTA )

1.mecz 16:00 Bolszewianka I – Kniewo

2.mecz 16:45 Bafana – ProFan

3.mecz 17:35 Bolszewianka II – Amator II

4. mecz 18:25 Mix – Amator I

5.mecz 19:10  Haters – Mewa

 

IX 09.02.2013 R. ( SOBOTA )

1.mecz 16:00 Mewa – Bafana

2.mecz 16:45 Amator I – Haters

3.mecz 17:35 Amator II – Mix

4.mecz 18:25 Kniewo – Bolszewianka II

5.mecz 19:10 ProFan – Bolszewianka I

sporządził: Artur Kankowski

_________________________________________________________________

 

OŚWIADCENIE / ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

NA UDZIAŁ W LIDZE HALOWEJ.

 

Wyrażam zgodę na grę ................................................................... w II edycji Halowej Ligi

                                                           (imię i nazwisko dziecka)

Sołeckiej Gminy Wejherowo orgaznizowanej przez Urząd Gminy Wejherowo – Referat Oświaty i Spraw Społecznych oraz Społeczną Radę Sportu.

Oświadczam, że znam regulamin HLSGW (www.halowkabolszewo.futbolowo.pl). Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do gry w piłkę nożną.

 

..................................................                                                            ..................................................

Data, miejscowość                                                                                                                  Podpis opiekuna prawnego

 

 

___________________________________________________________________

II HALOWA LIGA SOŁECKA GMINY WEJHEROWO 2012/2013

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY

 

Niniejszym zgłaszam drużynę ...................................................................................................................................................

(pełna nazwa drużyny)

do udziału w rozgrywkach II edycji Halowej Sołeckiej Ligi Gminy Wejherowo w piłce nożnej w sezonie 2012/2013 r.

 

My niżej podpisani, członkowie drużyny…………………………. oświadczamy, że nie mamy przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu. Oświadczamy również, że bierzemy udział w lidze na własną odpowiedzialność w razie jakichkolwiek kontuzji, ani ja, ani nikt z mojej drużyny i rodziny nie będzie wnosił roszczeń o odszkodowanie.

 

 

 

 

 

L.P.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Miejsce zamieszkania

Własnoręczny czytelny podpis

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

Jako kierownik drużyny oświadczam, iż wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu  są  prawdziwe

 

 

 

Imię i nazwisko

Telefon , e-mail

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

Data zgłoszenia: ......................... 2012 r.                 

 

 

Zawodnicy w/w drużyny wg imiennej listy akceptują regulamin i zobowiązują się do:

Przestrzegania Regulaminu Rozgrywek Halowej Ligi Sołeckiej gm. Wejherowo.

 

_______________________________________________________________

 

HALOWA LIGA SOŁECKA GMINY WEJHEROWO

II EDYCJA – 2012/2013

 

I. CEL:

1.Upowszechnienie i promocja gry w halową piłkę nożną w środowisku wiejskim

2.Integracja mieszkańców gminy Wejherowo

3. Wyłonienie najlepszej drużyny piłkarskiej w gm. Wejherowo

4. Propagowanie zdrowego, aktywnego  trybu życia oraz zasad „fair play” podczas                                       rywalizacji sportowej młodzieży i dorosłych

 

 

II. ORGANIZATOR:

 

1. Urząd Gminy Wejherowo – Referat Oświaty i Spraw Społecznych.

2. Społeczna Rada Sportu.

 

III. TERMIN I MIEJSCE:

 

1.   Listopad 2012 - Luty 2013.

2.   Hala Widowiskowo – Sportowa przy Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie, ul. Leśna35 A.

3.   Mecze ligowe rozgrywane będą w soboty od 16.00 – 20.00 zgodnie z ustalonym terminarzem.

4. Termin meczu wyznaczony przez organizatora jest terminem ostatecznym z uwagi na ograniczone możliwości dysponowania halą sportową i nie podlega zmianie. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczów w uzasadnionych przypadkach losowych.

 

IV. UCZESTNICTWO:

 

1. W lidze weźmie udział pierwszych 9 zgłoszonych drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń.

2. W drużynie może występować maksymalnie 2 zawodników spoza  teren Gminy Wejherowo

3. W rozgrywkach Halowej Ligi Sołeckiej Gminy Wejherowo w sezonie 2012/2013,  mogą brać udziału zawodnicy  którzy ukończyli 18 lat (możliwość udziału maksymalnie 3 zawodników w drużynie, którzy ukończyli 16 lat za pisemna zgodą opiekunów prawnych).  

4. Zawodnicy nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu.

5. Drużyny w terminie do dnia 21.11.2012 r. proszone są dostarczyć następujące dokumenty :

( Miejsce składania kompletnych dokumentów – Urząd Gminy Wejherowo – Referat Oświaty i Spraw Społecznych , Hala Widowiskowo – Sportowa w Bolszewie, ul Leśna 35A nr. pokoju 277)

Formularz zgłoszeniowy drużyny  (załącznik 1)

Oświadczenie opiekunów zawodników niepełnoletnich - o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu wraz ze zgodą na uczestnictwo w HLSGW. (załącznik2 )

Bez formularza zgłoszeniowego i osobistego (autentycznego) podpisu zawodnika zespół nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

6. Zespół liczy max. 16 zawodników zgłoszonych na liście zgłoszeń do organizatora. Tylko oni reprezentują dany zespół do końca ligi

7. W trakcie rozgrywek  zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół.

8. Niedopuszczalne jest wprowadzanie na boisko zawodników z poza listy zgłoszonych do rozgrywek.

9. W przypadku zgłoszenia mniejszej ilości zawodników na formularzu zgłoszeniowym istnieje możliwość dopisania maksymalnie 2 zawodników po rozpoczęciu ligi

9. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu                    

 i przepisów gry w Lidze. 

 

V. ZASADY I PRZEPISY GRY:

 

1. Czas gry: 2 x 20 minut z 5 minutową przerwą.

2. Na boisku znajduje się 4 zawodników w polu + bramkarz

3. Mecze rozgrywane będą piłką do futsalu.

4. Zmiany prowadzone są w systemie „hokejowym”  w „strefie zmian”. Ilość zmian  jest nieograniczona. Wprowadza się „strefę zmian”,  która dotyczy własnej połowy boiska,   gdzie znajduje się ławka z zawodnikami rezerwowymi.

5. Na wykonanie wszystkich wznowień zawodnik ma 5 sekund.

6. Bramkarz:

- Piłkę, która opuściła boisko bramkarz może wprowadzić do gry dowolnym sposobem

 w obrębie pola bramkowego. ( Piłka po wznowieniu może przekroczyć linię środkową )

- Bramkarz przy wznowieniu nie może zdobyć bramki bezpośrednio ręką lub nogą.

7. Aut:

  - Aut wykonuje się z miejsca, w którym piłka opuściła boisko.

 - Piłka przed zagraniem musi być ustawiona na linii (po pierwszym błędzie sędzia

    zarządza stratę piłki na rzecz przeciwnika.)

- Przy wznawianiu gry z autu zawodnik z drużyny przeciwnej musi znajdować się nie

   bliżej niż 5 m. od piłki.

  - Nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu.

 8. Przy rzucie wolnym mur musi być odsunięty na odległość 5 metrów.

 9.  Rzut karny z odległości 9 m.

 10. W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne to: wykluczenie na 2 i 4 minuty ( w przypadku utraty bramki przez zespół osłabiony drużyna gra ponownie w komplecie)
oraz wykluczenie z meczu czerwoną kartką ( gracz ten pauzuje 1 mecz)

11.Sędzia może ukarać czerwoną kartką zawodnika znajdującego się na ławce rezerwowych za niesportowe zachowanie

12. Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegrane 0 pkt,       

13. O kolejności miejsc decyduje:

 - większa liczba zdobytych punktów,

 - wynik bezpośredniego spotkania,

 - lepsza różnica bramek,

 - większa liczba zdobytych bramek

 - dodatkowy mecz pomiędzy zainteresowanymi drużynami do tzw. Złotej bramki (1X10 min.)

 

 

V. ORGANIZACJA ROZGRYWEK:

 

1. Aby rozpocząć zawody na boisku musi znajdować się, co najmniej 3 zawodników.

2. Zdekompletowanie drużyny podczas meczu  do 2 zawodników spowoduje weryfikację

spotkania jako walkower 3:0 (kontuzje, brak zawodników rezerwowych, wykluczenia przez otrzymanie czerwonych kartek, opuszczenie boiska).

3. Kierownicy lub kapitanowie drużyn zobowiązani są przed meczem do wpisania składu drużyny do protokołu spotkania.

4. Po zakończonym spotkaniu kierownik/ kapitan zespołu podaje organizatorowi do protokołu meczowego strzelców bramek, oraz zawodników, którzy otrzymali kartki

5.Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 15 minut po obowiązującym terminie ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów. Zespół zostaje ukarany walkowerem (3:0).

6.Każda z drużyn dociera na miejsce rozgrywek we własnym zakresie.

7. W przypadku dwukrotnego niestawienia się drużyny w wyznaczonych przez organizatora terminach, drużyna zostaje wykluczona z rozgrywek ( wszystkie mecze z drużyna wycofaną zostają anulowane )

8.Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę dyskwalifikacji lub pod obcym nazwiskiem grozi zespołowi walkower ( 0:3 )

9.Za wybitnie niekulturalne lub niebezpieczne zachowanie własnych kibiców, zawodników lub działaczy, drużyna może zostać ukarana walkowerem (0:3).

10.Organizator może ukarać dodatkowo zawodnika zakazem gry na więcej spotkań za wybitnie niesportowe zachowanie.

11.W czasie sezonu zawodnicy będą poddawani weryfikacji, która będzie odbywała się na podstawie wcześniej złożonych list zawodników. Może to nastąpić przed, w trakcie lub bezpośrednio po każdym meczu. Organizator może weryfikować mecze i zawodników 
w dowolnym momencie trwania rozgrywek, jak również po ich zakończeniu. Do weryfikacji zawodników w czasie meczu upoważniony jest sędzia zawodów wraz z przedstawicielem Organizatora. Weryfikacja taka może zostać przeprowadzona z inicjatywy organizatora lub na wniosek kierownika drużyny. W przypadku udziału nieuprawnionego zawodnika zespół zostaje ukarany walkowerem (0:3) .(Zawodnicy powinni mieć przy sobie dowód tożsamości)

11. Kapitan drużyny jest jedyną osobą do reprezentowania drużyny w kontaktach                        

z organizatorem w sprawach związanych z rozgrywkami ligi.

12. Wszelkie sporne sytuacje rozstrzygane są przez komisję organizacyjną w następującym

możliwym składzie (Organizator x2, Sędzia/Sędziowie danego spotkania).

 

 

VI. NAGRODY:

1. Mistrz Halowej Ligi Sołeckiej Gminy Wejherowo otrzymuje okazały puchar, dyplom oraz nagrody rzeczowe.           

2. Za zajęcie miejsca II-III drużyny otrzymują puchar i dyplom oraz nagrody rzeczowe

3. Zespoły z pozostałych miejsc otrzymują dyplomy uczestnictwa.

4. Król strzelców  oraz najlepszy bramkarz otrzymują pamiątkową statuetkę i nagrodę rzeczową.

 

VII.UWAGI KOŃCOWE:

1. Organizatorzy zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry, natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych ,a także za wypadki oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry każdego                  

z zawodników.

2.  Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu i szatni. W trakcie meczu rzeczy wartościowe prosimy zabierać na ławkę rezerwową.

4. Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie regulaminu hali sportowej.

5. W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje bezwzględny  zakaz spożywania napojów

alkoholowych i używania wyrobów tytoniowych na terenie całego obiektu                                

Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie, na którym będą rozgrywane mecze.

6. Wszelkie naruszenia dyscypliny będą karane z całą surowością, włącznie do wykluczenia

z rozgrywek.

8. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu .

wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu HLSGW.   

 

         

ZE SPORTOWYM POZDROWIENIEM

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Komentarzy [0]
  • czytano: [1082]
 

Musisz się zalogować, aby dodawać komentarze.

Kalendarium

12

12-2018

środa

13

12-2018

czwartek

14

12-2018

piątek

15

12-2018

sobota

16

12-2018

niedziela

17

12-2018

pon.

18

12-2018

wtorek

Reklama

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 1

Tabela ligowa

Inna » Inne rozgrywki

Wyniki

Brak danych.

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.