Amator Gościcino - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  • 09/06/2013r V kolejka 15:00 Chaty Osiedle/Kościół 16:00 Kolonia Letni Dwór;
  • Wyniki ostatniej kolejki:
  •        

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 37, wczoraj: 229
ogółem: 380 525

statystyki szczegółowe

Logowanie

Aktualności

Gościcińska Liga Osiedlowa

  • autor: pilkarzyna7, 2013-03-10 17:32

Zapisy u Kpt. Osiedlowych!!!

 

 

Cirocki Mirosław                                  Funkcja  Prezes Klubu Amator

kadra

 Nr tel: 506 408 568
 

Kpt drużyn Osiedlowych:

Letni Dwór(pętla) -Mateusz Białk tel. 500770276

Kolonia-Tomasz Szulc tel.510-357-103

Wioska-Michał Kuchanny  tel. 795705260.

Osiedle/Kościół- Przemysław Michałek tel. 728792649

Chaty - Mateusz Klein tel.

Zielone osiedle/ Zibertowo-Kpt. Łukasz Czaja(wstępnie!!!)

&

I

II

III

 

IV

 

V

 

VI

 

Punkty

Bramki

Miejsce

I

&

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

&

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

&

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

&

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

&

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

&

 

 

 

 

Harmonogram

I- CHATY

II-OSIEDLE/KOŚCIÓŁ

III-WIOSKA

IV-KOLONIA

V-LETNI DWÓR

VI- ZIELONY/ZIBERTOWO

kolejka 14/04/2013r ; godz. 16:00 runda podstawowa

16:00 I-VI

17:00 II-V

18:00 III-IV

kolejka 28/04/2013r; godz. 16:00

16:00 I-V

17:00 VI-IV

18:00 II-III

kolejka 12/05/2013r; godz. 16:00

16:00 VI-II 

17:00 V-III

18:00 I-IV

kolejka 26/05/2013r; godz. 16:00

16:00 V-VI

17:00 IV-II

18:00 I-III

kolejka 09/06/2013; godz. 15:00

15:00 I-II

16:00 IV-V

17:00 III-VI

 

6 kolejka 01/09/2013 ; godz. 16:00 runda rewanżowa

16:00 VI-I

17:00 V-II

18:00 IV-III

7 kolejka 15/09/2013; godz. 16:00

16:00

17:00

18:00

8 kolejka 29/09/2013; godz. 16:00

16:00

17:00

18:00

9 kolejka 13/10/2013; godz. 16:00

16:00

17:00

18:00

10 kolejka 27/10/2013; godz. 14:00

14:00

15:00

16:00

 

OGÓLNY REGULAMIN GOŚCICIŃSKIEJLIGI OSIEDLOWEJ.LIGA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE NA BOISKU ORLIK 2012.

 

1)         Organizatorem jest każdy uczestnik zawodów!!!oraz KS Amator Gościcino.

2)       Czas gry:

2 × 25 min ze zmianą stron

3)       Drużyny grać będą w 6-osobowych składach (5 + 1).

4)       Drużyny mogą liczyć maksymalnie 13zawodników.

a)       Zawodnik może reprezentować jedynie osiedle, na którym jest zameldowany,

5) wykreślony

6)       Rozgrywki przewidziane są dla sześciu drużyn reprezentujących dane osiedle.

a)Kolonia; b) Chaty; c) Letni Dwór; d)Zielone osiedle/Zibertowo; e) Osiedle/Kościół; f) Wioska

7)       Zawodnicy mogą grać tylko w jednej drużynie w ciągu całych rozgrywek.

8)       Uczestnikiem przedmiotowych zawodów mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie i zameldowane na terenie miejscowości Goscicino.

a)       Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę dyskwalifikacji lub pod obcym nazwiskiem grozi zespołowi walkower( 0:3 ).

b)       Lista zawodników może być zaktualizowana o nowe osoby po zakończeniu rundy podstawowej, lecz nie później jak jeden dzień przed pierwszym spotkaniem rundy rewanżowej.

9)       Zawodnicy powinni mieć jednakowe stroje.

a)       Bramkarze muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn.

10)     W trakcie trwania ligi osiedlowej stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej z wyjątkami:

a) Nie obowiązują przepisy tyczące pozycji spalonej.

b) Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 6m.

c) Rzut z autu wykonywany jest nogą- uzyskanie bezpośrednio bramki z autunie jest NIE możliwe!.

-wznowienie odbywa się z piłki stojącej położonej na linii bocznej boiska lub przed nią,

-rzut z autu musi być wykonany w ciągu 3sekun licząc od ustawienia piłki.

11)       Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim(lanki, korkotrampki)- obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

12)     Po zakończonym spotkaniu kierownik/ kapitan zespołu podaje organizatorowi do protokołu meczowego strzelców bramek, oraz zawodników, którzy otrzymali kartki.

13)     W przypadku dwukrotnego niestawienia się drużyny w wyznaczonych przez organizatora terminach, drużyna zostaje wykluczona z rozgrywek(wszystkie mecze z drużyna wycofaną zostająanulowane )

14)      Rzut od bramki wykonywany jest nogą.

15)     Wymiana zawodników podczas meczu jest dowolna i wielokrotna.

a)       Zmiana musi być dokonana w strefie zmian, którą wyznacza się przy linii środkowej boiska(od linii max. 1m).

16)     Kary za nie sportowe zachowanie lub brutalny faul: czasowe wykluczenie z gry, żółta i czerwona kartka, wykluczenie z rozgrywek.

a)       Kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 3 minut-żółta kartka.

a)       Kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 5 minut-czerwona kartka .

b)       W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek kary dyscyplinarnej(żółtej kartki), kara dyscyplinarna ulega anulowaniu i można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika.

c)       Czerwona kartka, będąca skutkiem drugiej żółtej kartki, powoduje wykluczenie z gry oraz automatyczny zakaz gry ukaranego zawodnika w następnym meczu.

d)       W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek czerwonej kartki otrzymanej przez jednego z zawodników można wprowadzić do gry zawodnika innego niż ukarany czerwoną kartką.

17)      Zdekompletowanie drużyny podczas meczu  o 3 zawodników spowoduje weryfikację spotkania jako walkower 3:0 (kontuzje, brak zawodników rezerwowych, wykluczenia przez otrzymanie czerwonych kartek, opuszczenie boiska).

18)     Rzut karny wykonywany z odległości 9 m.

19)     System rozgrywek:

a)       „każdy z każdym” ;

b)       Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowych rozgrywek będą umieszczone na stronie internetowej http://amatorgoscicino.futbolowo.pl.

c)       rozgrywki podzielone zostają na dwie rundy podstawową(14/04/2013r-09/06/2013r) i na rundę rewanżową(01/09/2013r-27/10/2013r).

d)       po rundzie podstawowej zostanie zorganizowane podsumowanie rozgrywek przy okolicznościowym grillu, które odbędzie się przy ul. Fabrycznej 5 w Gościcinie(za przedszkolem).

e)       po rundzie rewanżowej zostanie zorganizowanie podsumowanie całych rozgrywek, które odbędzie się przy ul. Fabrycznej 5 w Gościcinie(za przedszkolem).

20)   PUNKTACJA

 a)Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., w przypadku porażki 0 pkt.

b) O kolejności miejsc w grupie decydują:

-większa liczba zdobytych punktów.

-w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły decydują:

-wynik bezpośredniego spotkania,

-lepsza różnica bramek w całym mini turnieju,

-większa liczba zdobytych bramek w całym mini turnieju.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą uwzględniając wyłącznie spotkania między zainteresowanymi zespołami (tzw. "mała tabela"), kierując się kolejno zasadami podanymi w punkcie 2. w podpunktach A, B oraz C biorąc pod uwagę jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

Jeżeli powyższe procedury nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić serię rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Rzuty karne wykonywane są najpierw po 5, potem po 1 aż do rozstrzygnięcia.

21)     Dla najlepszych trzech zespołów całych rozgrywek przewidziane są puchar oraz komplet okolicznościowych medali.

22)   Każdy zespół otrzyma pamiątkowy dyplom ze zdjęciem drużyny.

23)   Najlepszy zawodnik z każdego zespołu otrzyma okolicznościową nagrodę.

24)    Król strzelców, najlepszy zawodnik, najlepszy bramkarz otrzyma pamiątkową statuetkę oraz nagrodę rzeczową.

25)   Organizatorzy zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry, natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych ,a także za wypadki oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry każdego z zawodników.

26)   Zawodnicy od NW(nieszczęśliwych wypadków) ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt.

27)     Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu i szatni. W trakcie meczu rzeczy wartościowe prosimy zabieraćze sobą.

28)    Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie regulaminu Kompleksu Sportowego Moje Boisk Orlik-2012.

29)   Ostateczna Interpretacja regulaminu należy do organizatora!!!

Listy zgłoszeniowa drużyny:

GOŚCICIŃSKA LIGA OSIEDLOWA(GLO)

NAZWA ZESPOŁU

 

Tel, E-mail

 

Tel.__________________________, E-mail______________________

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem(http://amatorgoscicino.futbolowo.pl) przedmiotowejGLO
 i zobowiązuję się do jego przestrzegania!!!.

Własnoręcznym Podpisem Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu, w tym do gry w piłkę nożną. Jednocześnie Oświadczam, że w razie urazów kontuzji, ani Ja, ani nikt z mojej rodzinny nie będzie wnosił jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora i jego służb.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowychzawartych w niniejszej liście zgłoszeniowej na potrzeby realizacji niniejszej GLO zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r .O ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr. 133 poz. 883).

LP.

Nazwisko i Imię

Rok urodzenia

Miejscowość

Zamieszkania(ulicę i nr domu)

Podpis

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 


  • Komentarzy [0]
  • czytano: [785]
 

Musisz się zalogować, aby dodawać komentarze.

Kalendarium

12

12-2018

środa

13

12-2018

czwartek

14

12-2018

piątek

15

12-2018

sobota

16

12-2018

niedziela

17

12-2018

pon.

18

12-2018

wtorek

Reklama

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 1

Tabela ligowa

Inna » Inne rozgrywki

Wyniki

Brak danych.

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.