Amator Gościcino - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  • 09/06/2013r V kolejka 15:00 Chaty Osiedle/Kościół 16:00 Kolonia Letni Dwór;
  • Wyniki ostatniej kolejki:
  •        

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 110, wczoraj: 112
ogółem: 388 115

statystyki szczegółowe

Logowanie

Aktualności

II Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej

  • autor: pilkarzyna7, 2013-07-08 10:28

 

II Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej

o Puchar Sołectwa Gościcino(kat. 97 i młodsi)

oraz

o Puchar KS Amator Gościcino(kat. 01 i młodsi)

 Ostatnio pogoda z Nami wygrała :( 

ale w niedzielę to My wygramy z pogodą :) !!!!

 

Ostateczny termin zgłoszenia drużyny -04/08/13r(godz. 13:30 orlik)

Gramy już... 04 niedziele/08/2013r

od godz. 14:00.

_________________________________

Poszukujemy dobroczyńców/sponsorów

oraz

wolontariuszy(np. studentów AWF) 

w celu wzbogacenia oferty turniejowej.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt e-mail amatorgoscicino@interia.eu lub tel. kom. 785872465.

...a tak bawiliśmy się w zeszłym roku!!!

______________________________

 

Regulamin Turnieju:

Turniej skierowany jest wyłącznie dla mieszkańców gm. Wejherowo!

 

Organizator:

KS Amator Gościcino

CELEM TURNIEJU:

Popularyzacja piłki nożnej i aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród najmłodszych mieszkańców gm. Wejherowo podczas wakacji szkolnych.

Umożliwienie rywalizacji sportowej amatorskim młodzieżowym drużyną sportowym z gm. Wejherowo.

Wyłonienie najlepszej drużyny młodzieżowej w środowisku gm. Wejherowo.

 

NAGRODY:

I-III okazałe Puchary

Nagrody indywidualne:

-najlepszy zawodnik turnieju

-najlepszy bramkarz turnieju

Każda drużyna otrzyma wyjątkowy dyplom.

 

Sponsorzy Turnieju

KS Amator Gościcino

Rada Sołecka oraz Sołtys w Gościcinie

Mariusz "Megafon" Jędrzejewski-Prezes Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców

 

ZASADY GRY:

1. Rozgrywki odbywają się na boisku Orlik 2012 w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej(za SSP).

2. Czas  gry: dostosowany do ilości drużyn.

3. Zespół liczy max. 8 zawodników(min. 6os).

a)na boisku znajduje się 5-ciu zawodników w polu + bramkarz(5+1).

4. Ilość zmian podczas trwania rozgrywek jest nieograniczona i nie wymaga przerwy w grze.

a) muszą być wykonane z wydzielonej "strefy zmian" (ok. 2m od linii środkowej boiska) w innym przypadku osoba wchodząca na boisko zostanie ukarana 2min. karą za niesportowe zachowanie!

5. Rzut z autu jest rzutem wolnym pośrednim, wykonywany jest nogą, piłka stojąca, ustawiona na lub przed linią boczną boiska.

a) Grę z autu należy wznowić przed upływem 5 sekund,

b) z autu nie można bezpośrednio uzyskać bramki.

c) odległość od wznowienia wyznacza się na 3m

6. Nie obowiązuje przepis o spalonym.

7. W przypadku rzutu wolnego mur ustawiany jest w odległości 5 metrów od piłki.

8. Rzut/wznowienie od bramki wykonane musi być nogą.

9. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów.

10. Kary porządkowe:

a) 2min –żółta kartka. Otrzymanie drugiej kary porządkowej w jednym spotkaniu/meczu skutkuje odsunięcie zawodnika od meczu oraz automatyczną absencję w następnym spotkaniu.

b) 5min-czerwona kartka. Zawodnik, który otrzyma czerwoną kartkę automatycznie jest odsunięty od następnego meczu. W szczególnym wypadku, zawodnik może zostać wyłączony z gry w całym turnieju.

c) Drużyna mająca wykluczonego zawodnika z gry wynikającego z punku reg. 10a, 10b uzupełniona osobę po stracie bramki(nie uwzględniając rzutu karnego wynikającego z samej kary). 

 

ZASADY OGÓLNE ROZGRYWEK:

1. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy urodzili się w 1997r i młodsi-o Puchar Sołectwa Gościcino(gr. A) oraz urodzeni w 2001r i młodsi o Puchar Klubu Sportowego Amator Gościcino(gr.B).

a) Dziewczęta/Kobiety mogą wystąpić w danej kategorii wiekowej o dwa lata starsze(np. w Pucharze  o KS Amator Gościcino istnieje możliwość gry zawodniczek  ur.  w 1999 i mł.)

2. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów z zależności od uzyskanego spotkania:

    - 3 punkty za zwycięstwo

    - 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis)

    - 0 punktów za spotkanie przegrane

O kolejności drużyn w grupach eliminacyjnych decyduje:

a) ilość zdobytych punktów

W przypadku równej ilości punktów:

>przy dwóch zespołach – wynik bezpośredniego spotkania

>przy trzech lub większej liczbie zainteresowanych zespołów – kolejno: punkty, bezpośrednie spotkanie pomiędzy zainteresowanymi drużynami, różnica pomiędzy zdobytymi i straconymi bramkami, większa liczba strzelonych bramek z tzw. „małej tabeli” (uwzględnia ona tylko wyniki między zainteresowanymi zespołami)

Gdy ten punkt regulaminu nie rozstrzygnie, w dalszej kolejności będą:

różnica pomiędzy zdobytymi i straconymi bramkami we wszystkich meczach eliminacyjnych

większa liczba strzelonych bramek we wszystkich meczach eliminacyjnych

W przypadku dalszej równości:

rzuty karne (po 3, a następnie po jednym aż do rozstrzygnięcia) pomiędzy zainteresowanymi zespołami

b)bezpośrednie spotkanie zainteresowanych drużyn

 

INFORMACJE OGÓLNE:

1 . W turnieju dozwolona jest tylko gra w korkach lanych (gumowych), trampkach, korkotrampkach oraz obuwiu do piłki halowej. Zakaz gry we wkrętach !!! Jeżeli nastąpi sytuacja gry w innym obuwiu, to sędzia ma prawo kazać zawodnikowi opuścić boisko i musi nakazać zmianę obuwia.

2. Obowiązuje zakaz bezwzględnego przeklinania na boisku i poza nim.

3. Na boisku do sędziów ma prawo zwracać się słownie tylko i wyłącznie kapitan. To samo tyczy się zawodników rezerwowych.

4. Podczas zawodów sportowych obowiązuje Regulamin porządkowy korzystania z boisk sportowych- ”Moje boisko Orlik-2012”.

5. Organizator zapewnia obsługę sędziowską i techniczną oraz podstawową opiekę medyczną.

6. UBEZPIECZENIE. Organizatorzy rozgrywek nie ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków Wszystkie uczestniczące zespoły ubezpieczają się we własnym zakresie i uczestniczą w turnieju na własną odpowiedzialność, co jest potwierdzone na karcie zgłoszenia.

7. Po zakończonym spotkaniu kierownik/kapitan zespołu podaje organizatorowi do protokołu meczowego strzelców bramek, oraz zawodników, którzy otrzymali kartki.

8. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki bądź zgubione w czasie trwania rozgrywek.

9. Jeden zawodnik/uczestnik może reprezentować wyłącznie jedną drużynę!!!. Zespół, który wystawi do składu osobę nieuprawnioną do gry, zostaje obciążony walkowerem w danym spotkaniu!

10. Zgłoszenie drużyny do gry:

a) zgłoszenia drużyny do rozgrywek można dokonać wyłącznie na drukach przygotowanych przez Organizatora.

c) turniej przewidziany jest dla 6 drużyn w każdej z kategorii-6 drużyn o Puchar Sołectwa Gościcino(gr. A) oraz 6 drużyn o Puchar KS Amator Gościcino. Przy zgłoszeniu drużyn obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy!!!

d) listę zgłoszeniową drużyny oraz zgodę/oświadczenie opiekuna można pobrać i pozostawić u Animatora orlika w Gościcinie.

 

 

 

Zał. Nr 1

Listy zgłoszeniowa drużyny:

(formularze do pobrania u Animatora orlika w Gościcinie)

Turniej Piłki Nożnej o

Puchar…………………………………………………………………

w Gościcinie.

 

NAZWA ZESPOŁU

 

Imię i nazwisko Opiekuna drużyny:

 

Tel, E-mail

 

Tel.__________________________, E-mail_______________________________

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem(http://amatorgoscicino.futbolowo.pl) przedmiotowego turnieju piłki nożnej  i zobowiązuję się do jego przestrzegania!!!.

 

LP.

Nazwisko i Imię

Rok urodzenia

Miejscowość

zamieszkania

Podpis

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 Niniejszym oświadczam, że:

- informacje podane w karcie zgłoszeniowej drużyny są zgodne z prawdą.

 

………………………………

Opiekuna drużyny

 

 

Zał. nr 2(każdy uczestnik)

Zgoda/oświadczenie opiekunów prawnych.

Turniej Piłki Nożnej o Puchar……………………………………………………………………………………….. w Gościcinie

na Kompleksie Boisk Sportowych w Gościcinie .

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……………………………..………………….. w przedmiotowym turnieju piłki nożnej odbywającym się w dn. …………….r na Kompleksie boisk sportowych " Moje Boisko Orlik 2012" w Gościcinie.

Oświadczam, że szyn/córka nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu, w tym do gryw piłkę nożną. Jednocześnie oświadczam, że w razie poniesienia jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, spowodowanym zdarzeniem losowym, nie będę rościł pretensji i dochodził odszkodowania w żadnej z przyjętych form względem Organizatora.

Wyrażam zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani dla dziecka/zawodnika, do publikacji, pokazywania
i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska dziecka/zawodnika z Turnieju
w dowolnym formacie i we wszystkich(np. na stronie www amatogoscicino.futbolowo.pl itp.)  mediach istniejących obecnie.

Organizatorem turnieju jest KS Amator Gościcino. Prezes Klubu Mirosław Cirocki-506 408 568.

 

.....................................                                                            Tel. nr.(obowiązkowo!) ………………………

podpis rodziców/ opiekunów prawnych    

Szczegóły dot. turnieju u Prezes Klubu Mirosław Cirocki pod nr tel. 506 408 568


  • Komentarzy [0]
  • czytano: [630]
 

Musisz się zalogować, aby dodawać komentarze.

Kalendarium

23

01-2019

środa

24

01-2019

czwartek

25

01-2019

piątek

26

01-2019

sobota

27

01-2019

niedziela

28

01-2019

pon.

29

01-2019

wtorek

Reklama

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 1

Tabela ligowa

Inna » Inne rozgrywki

Wyniki

Brak danych.

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.