Amator Gościcino - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  • 09/06/2013r V kolejka 15:00 Chaty Osiedle/Kościół 16:00 Kolonia Letni Dwór;
  • Wyniki ostatniej kolejki:
  •        

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 132, wczoraj: 122
ogółem: 380 896

statystyki szczegółowe

Logowanie

Aktualności

III Turniej Piłki Nożnej o Puchar

  • autor: pilkarzyna7, 2013-09-24 08:18

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

Poszukujemy Dobroczyńców/ Sponsorów,

którzy chcą wzbogacić ofertę turniejową

dla Uczestników przedmiotowego przedsięwzięcia!!!

Zainteresowanych prosimy o kontakt 506-408-568, 785-872-465 

III Turniej Piłki Nożnej o Puchar  Parafii p.w. MBNP w Gościcinie 

 

Regulamin Turnieju:

HONOROWY PATRONAT NAD TURNIEJEM OBJĄŁ

Ks. Kanonik Stanisław Bach 

 

ORGANIZATOR:

KS Amator Gościcino

CELEM TURNIEJU:

W szczególny sposób uhonorowanie rocznicy Parafii p.w. MBNP w Gościcinie.

Popularyzacja piłki nożnej i aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród młodszej części Gościcina.

Umożliwienie rywalizacji sportowej amatorskim młodzieżowym drużyną sportowym z sołectwa Gościcino.

Wyłonienie najlepszej drużyny młodzieżowej w środowisku sołeckim.

 

NAGRODY:

NAGRODY:

I-III okazałe puchary-wręczać będzie Ks. Kanonik Stanisław Bach .

Medale

Nagrody indywidualne:

-najlepszy zawodnik turnieju

-najlepszy bramkarz turnieju

Loteria fantowa(w dniu wręczenia nagród-06/10/13r)

Dla każdej drużyny niespotykany dyplom.

 

Wręczenie nagród odbędzie się dn. 06niedziela10/13r w kościele p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Gościcinie ok.12:20h-po Mszy Świętej.

 

SPONSORZY TURNIEJU

KS Amator Gościcino.

Rada Sołecka oraz Sołtys w Gościcinie.

Ks. Kan. Stanisław Bach.

Mariusz "Megafon" Jędrzejewski-Prezes Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców.

Urząd Gminy Wejherowo.

ZASADY GRY:

1. Rozgrywki odbywają się na boisku Orlik 2012 w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22 (za SSP).

2. Czas gry: dostosowany do ilości drużyn.

3. Zespół liczy max 7 zawodników plus pełnoletni Opiekun(obecny podczas zawodów): na boisku znajduje się 5-ciu zawodników w polu + bramkarz(5+1).

     a) Zawodnik może reprezentować wyłącznie jeden zespół!

4. Drużyna może rozpocząć mecz w minimalnej ilości 5-ciu zawodników.

5. Ilość zmian podczas trwania rozgrywek jest nieograniczona i nie wymaga przerwy w grze.

a) Zmiany powinny być wykonane z wydzielonej "strefy zmian" w innym przypadku osoba wchodząca na boisko zostanie ukarana 2min. karą za niesportowe zachowanie!

6. Grę z autu zawodnik musi wznowić nogą nie później niż po upływie 3 sekund. Z autu nie można zdobyć bramki.

7. Nie obowiązuje przepis o spalonym.

8. W przypadku rzutu wolnego, bezpośrednich mur ustawiany jest w odległości 5 metrów od piłki.

9. Rzut od bramki wykonujemy w dowolny sposób.

10. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów.

11. Zawodnik zostaje ukarany karą porządkową w wymiarze 2min(żółta kartka) lub 5min(czerwona kartka) jeśli:

a) zachowuje się w sposób wybitnie nie sportowy,

b) atakuje w sposób brutalny i gwałtowny przeciwnika,

c) używa obraźliwych lub ordynarnych słów,

d) po raz wtóry zachowuje się nie sportowo, będąc poprzednio ukarany napomnieniem.

12. Drużyna wykluczonego z gry zawodnika, który otrzymał żółtą kartkę/czerwoną kartkę może być uzupełniona po stracie bramki(wyłączając rzuty karne).

 

ZASADY OGÓLNE ROZGRYWEK:

1. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy urodzili się w 1999 i młodsi oraz zamieszkują w miejscowości Gościcino.

a) Dziewczęta/Kobiety mogą wystąpić o dwa lata starsze(ur.1997) oraz zamieszkują w miejscowości Gościcino,

      b) W składzie jednej drużynie może być max. 2 zawodników z rocznika 99!. Zapis nie dotyczy grupy                     Dziewcząt/Kobiet.

c) zawodnik może reprezentować wyłącznie jedną drużynę

d) jeden zawodnik może być poza Gościcina.

2. Termin zgłoszenia drużyny do przedmiotowego turnieju upływa w dniu 04/10/13r o godz. 20:00.
Zgłoszenia drużyny można dokonać:

a) osobiście w każdy piątek(04/10/13) na orliku od godz. 19:00 do 21:00 lub pozostawić kartę zgłoszeniową z zgodami poszczególnych zawodników u Animatora orlika w Gościcinie;

3. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów z zależności od uzyskanego spotkania:

    - 3 punkty za zwycięstwo

    - 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte(remis)

    - 0 punktów za spotkanie przegrane

4) O kolejności drużyn w grupach eliminacyjnych decyduje:

a) ilość zdobytych punktów

W przypadku równej ilości punktów:

  • przy dwóch zespołach – wynik bezpośredniego spotkania, gdy ten punkt regulaminu nie rozstrzygnie, w dalszej kolejności będą: różnica pomiędzy zdobytymi i straconymi bramkami we wszystkich meczach. W przypadku dalszej równości -rzuty karne po 3, a następnie po jednym aż do rozstrzygnięcia) pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
  • przy trzech lub większej liczbie zainteresowanych zespołów – kolejno: punkty, bezpośrednie spotkanie pomiędzy zainteresowanymi drużynami, różnica pomiędzy zdobytymi i straconymi bramkami, większa liczba strzelonych bramek z tzw. „małej tabeli” (uwzględnia ona tylko wyniki między zainteresowanymi zespołami).W przypadku dalszej równości-rzuty karne (po 3, a następnie po jednym aż do rozstrzygnięcia) pomiędzy zainteresowanymi zespołami. W przypadku dalszego nie rozstrzygnięcia o kolejności miejsc będzie decydować średnia wieku drużyny. Drużyna o niższej średniej wieku jest premiowana do awansu(wyższego miejsca). 

5) Maksymalna liczba zespołów mogących wziąć udział w turnieju, to pierwsze 8 ekip.

6) Każdy uczestnik w dniu zawodów musi posiadać legitymację szkolną!!!

 

INFORMACJE OGÓLNE

1 . Zgłoszenie drużyny będzie możliwe jedynie na ogólnodostępnych załącznikach(„Lista zgłoszeniowa drużyny”-zał.1 oraz „Zgoda opiekuna prawnego”- zał. 2, obligatoryjnie każdy zawodni!). Wydruki do pobrania u Animator orlika w Gościcinie.

 2. Dozwolona jest tylko gra w korkach lanych(gumowych), trampkach, korkotrampkach oraz obuwiu do piłki halowej. Zakaz gry we wkrętach !!! Jeżeli nastąpi sytuacja gry w innym obuwiu, to sędzia ma prawo kazać zawodnikowi opuścić boisko i musi nakazać zmianę obuwia.

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz przeklinania na boisku i w jego obrębie.

4. Na boisku do sędziów ma prawo zwracać się słownie tylko i wyłącznie kapitan oraz opiekun drużyny.
 W żadnym wypadku nie wolno, w stosunku do sędziego, przedstawicielowi drużyny oraz reszcie zawodników (także poza boiskiem) obrażać, zastraszać, symulować, uderzyć bądź tym podobne. Pod określeniem "obrażać" uważa się każde użycie słów powszechnie uważanych za wulgarne w stosunku do arbitra. Takie zachowanie w stosunku do każdego zawodnika będzie karane czerwoną kartką, nie wykluczającą późniejszej dyskwalifikacji. Reszta zawodników, prócz kapitana, nie ma prawa NIC mówić do sędziego, a inne zachowanie będzie karane czerwoną kartką. To samo tyczy się zawodników rezerwowych.

5. Podczas zawodów sportowych obowiązuje Regulamin porządkowy korzystania z boisk sportowych- ”Moje boisko Orlik-2012”.

6. Organizator zapewnia obsługę sędziowską i techniczną oraz podstawową opiekę medyczną.

7. Po zakończonym spotkaniu kierownik/kapitan zespołu podaje organizatorowi do protokołu meczowego strzelców bramek, oraz zawodników, którzy otrzymali kartki.

8. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki bądź zgubione w czasie trwania rozgrywek.

9.UBEZPIECZENIE. Organizatorzy rozgrywek nie ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wszystkie uczestniczące zespoły uczestniczą w turnieju na własną odpowiedzialność, co jest potwierdzone na karcie zgłoszenia.

 

Zał. Nr 1

Listy zgłoszeniowa drużyny:

(formularze do pobrania u Animatora orlika w Gościcinie)

Turniej Piłki Nożnej o

Puchar Parafii p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

w Gościcinie.

05sobota/10/2013r godz. 09:30(Zbiórka o godz. 09:10 na Orliku w Gościcinie)

NAZWA ZESPOŁU

 

Imię i nazwisko Opiekuna drużyny:

 

Tel, E-mail

 

Tel._____________, E-mail______________

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem(http://amatorgoscicino.futbolowo.pl) przedmiotowego turnieju piłki nożnej  i zobowiązuję się do jego przestrzegania!!!.

LP.

Nazwisko i Imię

Rok urodzenia

Miejscowość

zamieszkania

Podpis

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 Niniejszym oświadczam, że:

- informacje podane w karcie zgłoszeniowej drużyny są zgodne z prawdą.

 

………………………………

Opiekuna drużyny

 

 

Zał. nr 2(każdy uczestnik)

Zgoda/oświadczenie opiekunów prawnych.

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Parafii p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Gościcinie

na Kompleksie Boisk Sportowych w Gościcinie dn. 05/10/2013r.

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……………………..………………….. w przedmiotowym turnieju piłki nożnej odbywającym się w dn. 05/10/2013r na Kompleksie boisk sportowych " Moje Boisko Orlik 2012" w Gościcinie.

Oświadczam, że szyn/córka nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu, w tym do gry
w piłkę nożną. Jednocześnie oświadczam, że w razie poniesienia jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, spowodowanym zdarzeniem losowym, nie będę rościł pretensji i dochodził odszkodowania w żadnej z przyjętych form względem Organizatora.

Wyrażam zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani dla dziecka/zawodnika, do publikacji, pokazywania
i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska dziecka/zawodnika z Turnieju
w dowolnym formacie i we wszystkich(np. na stronie www amatogoscicino.futbolowo.pl itp.)  mediach istniejących obecnie.

Organizatorem turnieju jest KS Amator Gościcino. Prezes Klubu Mirosław Cirocki-506 408 568.

 

................................                                                            Tel. nr.(obowiązkowo!) ……………

podpis rodziców/ opiekunów prawnych    


  • Komentarzy [0]
  • czytano: [606]
 

Musisz się zalogować, aby dodawać komentarze.

Kalendarium

14

12-2018

piątek

15

12-2018

sobota

16

12-2018

niedziela

17

12-2018

pon.

18

12-2018

wtorek

19

12-2018

środa

20

12-2018

czwartek

Reklama

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 1

Tabela ligowa

Inna » Inne rozgrywki

Wyniki

Brak danych.

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.